Druge tiskovine: letaki, zloženke,...Kubik d.o.o.
Oblikovanje družabne igre


Lipa pohištvo d.d.
Mobilno oglasevanje, kombi / več /
Za tega naročnika smo izoblikovali še:


Intermac d.o.o.
Sejemska postavitev / več /
Za tega naročnika smo izoblikovali še:


Lotos
poslovne tiskovine


Banka Slovenije
Priložnostni kovanec


Til`styling
Vabilo, vizitka, tabla Tils Styling / več /
Za tega naročnika smo izoblikovali še:vabila ...


Nova Oprema
zloženka Nova Oprema

Kubik / Oblikovanje družabne igre /
V prvi vrsti oblikovanje poslovnega darila, ne jezi se na Kubik. Delo je nastalo na podjetju Imc.

Lipa pohištvo / Mobilno oglasevanje, kombi /
Opis projekta kombi

Intermac / Sejemska postavitev /
Osnovna postavitev na sejmu Gast ljubljana. Modern pristop, ki se skozi fotografijo vrača k naravi - najboljšemu iz gozda.

Lotos / poslovne tiskovine /
Glavni moto pri oblikovanju tiskovin za tiskarno Lotos je bil, da se fantje in punce v Postojni res potrudijo. Tiskajo s srcem.

Banka Slovenije priložnostni kovanec / Priložnostni kovanec /
Opis projekta priložnostni kovanec

Til`styling / Vabilo, vizitka, tabla Tils Styling /
Opis projekta vabilo, vizitka in tabla za Tils Styling.

Vabila / vabila ... /
Opis projekta vabila.

Nova Oprema / zloženka Nova Oprema /
Opis projekta zloženka Nova Oprema