Druge tiskovine: vizitke, letaki, mape, koledarji

/

Pozorni smo, da so te tiskovine usklajene s celostno grafično podobo podjetja. Tako konsistentno sporočamo o vrednotah podjetja in njegovi identiteti. Oblikovanje letakov predstavlja pomembno promocijo podjetja, izdelkov in storitev. Z letakom lahko direktno nagovori ciljno skupino, premišljeno, udarno, duhovito …


Ljudje ne kupujemo izdelkov, temveč nas prepričajo podobe, čustva in zgodbe, ki jih ti izdelki prinašajo. Bolj ko je podoba zanimiva, prijetna in jasna, bolj pritegne kupce in jih očara. In prav to znamo – ustvariti podobo vaših izdelkov ali storitev, ki prepriča in osvoji. Tako soustvarjamo vaš uspeh.